Defnyddiwch PayByPhone i dalu’n syml ac yn hawdd am Barcio yng Nghonwy!

Cofrestrwch o fewn eiliadau neu ddechreuwch barcio ar unwaith heb gyfrif.

Lawrlwythwch yr ap iOS neu Android heddiw i ddechrau parcio!

Cofrestrwch mewn eiliadau

Gyda dros 17 miliwn o ddefnyddwyr wedi cofrestru’n fyd-eang mae’n rhwydd gweld pam fo pobl wrth eu bodd â PayByPhone.

Angen mwy o amser? Gallwch ymestyn eich amser parcio o unrhyw le ac arbed mynd yn ôl at eich cerbyd.

Gallwch ymestyn o unrhyw le

Gallwch dderbyn negeseuon testun i’ch atgoffa cyn bod amser y parcio’n dod i ben. Does dim angen poeni am gael tocyn eto!

Mae’n eich atgoffa

Sawl dull talu

Ychwanegwch eich hoff gardiau credyd.

Gallwch gael y derbynebau trwy e-bost.

Derbynebau

Gyda dros 17 miliwn o ddefnyddwyr wedi cofrestru’n fyd-eang mae’n rhwydd gweld pam fo pobl wrth eu bodd â PayByPhone.

Angen mwy o amser? Gallwch ymestyn eich amser parcio o unrhyw le ac arbed mynd yn ôl at eich cerbyd

Gallwch ymestyn o unrhyw le

Gallwch dderbyn negeseuon testun i’ch atgoffa cyn bod amser y parcio’n dod i ben. Does dim angen poeni am gael tocyn eto!

Mae’n eich atgoffa

Sawl dull talu

Ychwanegwch eich hoff gardiau credyd.

Gallwch gael y derbynebau trwy e-bost.

Derbynebau

Pan fyddwch angen parcio yn Conwy, mae PayByPhone wrth law. Mae ein ap yn gwneud parcio yn gyflym, yn hawdd ac yn gyfleus. Gallwch ffarwelio â chwilio am newid mân neu giwio wrth beiriant parcio. Gallwch wneud y cyfan gyda’r ap PayByPhone – a does dim rhaid i chi ddod allan o’ch car. Gallwch hyd yn oed leoli ardaloedd parcio cyn cychwyn ar eich taith gan ddefnyddio ein adnodd mapiau. Ac ni fydd mwy o straen yn trio cofio ble roeddech wedi parcio – unwaith y byddwch wedi parcio, nodwch eich lleoliad ar yr ap er mwyn dod o hyd i’ch car yn hawdd wedyn.
Does dim angen poeni am redeg allan o amser chwaith – gallwch ymestyn eich sesiwn barcio o’ch ffôn neu’ch oriawr clyfar, ble bynnag y byddwch chi.  Felly, cariwch ymlaen i siopa, mwynhewch ginio annisgwyl, a pheidiwch â phoeni os yw eich cyfarfod yn para’n hirach.

Ydych chi am gael eich atgoffa pan fo’ch sesiwn barcio ar fin dod i ben? Gallwn anfon neges destun atoch ac hyd yn oed ebostio’r dderbyneb.
Y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho ap PayByPhone. Mae cofrestru’n rhad ac am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad ac yna, i ffwrdd â chi! Mae wir mor syml â hynny.

Felly pam aros? Lawrlwythwch yr ap heddiw!

Parciwch mewn chydig o gamau syml!

1.   Mewnbynnwch rif eich lleoliad

2.  Dewiswch faint o amser rydych am barcio 

3.  Cadarnhewch eich taliad

Defnyddiwch PayByPhone i dalu’n syml ac yn hawdd am Barcio yng Nghonwy!

Lawrlwythwch yr ap iOS neu Android heddiw i ddechrau parcio!

Pan fyddwch angen parcio yn Conwy, Ynys Môn
mae PayByPhone wrth law. Mae ein ap yn gwneud parcio yn gyflym, yn hawdd ac yn gyfleus. Gallwch ffarwelio â chwilio am newid mân neu giwio wrth beiriant parcio. Gallwch wneud y cyfan gyda’r ap PayByPhone – a does dim rhaid i chi ddod allan o’ch car. Gallwch hyd yn oed leoli ardaloedd parcio cyn cychwyn ar eich taith gan ddefnyddio ein adnodd mapiau. Ac ni fydd mwy o straen yn trio cofio ble roeddech wedi parcio – unwaith y byddwch wedi parcio, nodwch eich lleoliad ar yr ap er mwyn dod o hyd i’ch car yn hawdd wedyn.
Does dim angen poeni am redeg allan o amser chwaith – gallwch ymestyn eich sesiwn barcio o’ch ffôn neu’ch oriawr clyfar, ble bynnag y byddwch chi.  Felly, cariwch ymlaen i siopa, mwynhewch ginio annisgwyl, a pheidiwch â phoeni os yw eich cyfarfod yn para’n hirach. 

Ydych chi am gael eich atgoffa pan fo’ch sesiwn barcio ar fin dod i ben? Gallwn anfon neges destun atoch ac hyd yn oed ebostio’r dderbyneb.
Y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud yw lawrlwytho ap PayByPhone. Mae cofrestru’n rhad ac am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad ac yna, i ffwrdd â chi! Mae wir mor syml â hynny.
Felly pam aros? Lawrlwythwch yr ap heddiw!

Cofrestrwch o fewn eiliadau neu ddechreuwch barcio ar unwaith heb gyfrif.

Cofrestrwch mewn eiliadau

Parciwch mewn chydig o gamau syml!

1.   Mewnbynnwch rif eich lleoliad

2.  Dewiswch faint o amser 

rydych am barcio

3.  Cadarnhewch eich taliad

Ffoniwch y rhif IVR: 0330 1096 182 

Ffoniwch y rhif IVR:

0330 1096 182 

Dim ffôn clyfar?

Dim ffôn clyfar?

Cyfrifon corfforaethol

I sefydliadau gyda fflyd o gerbydau neu grwpiau o weithwyr sydd angen parcio.
Darganfyddwch fwy 
yma. 

Ieithoedd

Mae’r ieithoedd a ddefnyddir yn cynnwys Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg, Punjabi, Tsieinëeg Syml a Thraddodiadol, Cymraeg, Iseldireg, Almaeneg, Eidaleg gyda mwy o ieithoedd yn dod yn fuan.

I sefydliadau gyda fflyd o gerbydau neu grwpiau o weithwyr sydd angen parcio.
Darganfyddwch fwy 
yma. 

Cyfrifon corfforaethol

Ieithoedd

Mae’r ieithoedd a ddefnyddir yn cynnwys Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg, Punjabi, Tsieinëeg Syml a Thraddodiadol, Cymraeg, Iseldireg, Almaeneg, Eidaleg gyda mwy o ieithoedd yn dod yn fuan.

Asiantiaid byw 24/7

Mae PayByPhone yn darparu asiantiaid byw 24/7 trwy rif ffôn ar raddfa leol. Mae’r asiantiaid byw a’r gwasanaeth IVR yn gwella cynwysoldeb cymdeithasol oherwydd eu bod yn galluogi Gyrwyr heb ffônau clyfar i ddefnyddio’r gwasanaeth yn gyflym, yn ddiogel ac yn hawdd.

Asiantiaid byw 24/7

Mae PayByPhone yn darparu asiantiaid byw 24/7 trwy rif ffôn ar raddfa leol. Mae’r asiantiaid byw a’r gwasanaeth IVR yn gwella cynwysoldeb cymdeithasol oherwydd eu bod yn galluogi Gyrwyr heb ffônau clyfar i ddefnyddio’r gwasanaeth yn gyflym, yn ddiogel ac yn hawdd.

PayByPhone Logo

We're supporting Meters for Trees!

Click here for more information. 

Angen mwy o help?

Dilynwch ganllaw cam wrth gam ar sut i ddefnyddio nodweddion mwyaf defnyddiol yr ap ar YouTube.

Neu ewch i’n canolfan gymorth i gael rhagor o gymorth

Dilynwch ganllaw cam wrth gam ar sut i ddefnyddio nodweddion mwyaf defnyddiol yr ap ar YouTube.

Angen mwy o help?

Neu ewch i’n canolfan gymorth i gael rhagor o gymorth